Võ lâm truyền kỳ

Vừa online SởBáVương đã nghe tiếng gọi của đệ tử:

- ĐT: Sưưư......phụ u u u u...!

- SởBáVương: Nhậuuu.....Khô ô ô n n g g g!

- ĐT: Sư phụ cứ đùa. Hôm nay sư phụ không học chiều à?

- SởBáVương: Sư phụ đang đi học mà. Sư phụ đang học tin học.

- ĐT: Sặc....săc...học tin học mà được chơi Võ Lâm. Trường sư phụ sướng thật.

- SởBáVương: Sư phụ cài lén ông thầy đó, hê.. hê..

- ĐT: Chài, sư phụ cao tay thật. Sư phụ học trường gì dzậy?

- SởBáVương: Trường PTTH THĐ.

- ĐT: Hỡ....! Sư phụ học lớp mấy rồi?

- SởBáVương: Lớp 10A8.

- ĐT: Sặc..lớp cô Oanh chủ nhiệm phải không?

- SởBáVương: Trời! Sao biết hay dzậy?

- ĐT: Thế sư phụ đang ngồi máy bao nhiêu?

- SởBáVương: Hỏi làm gì thế? Sư phụ ngồi máy 40.

- ĐT: Thế sư phụ tên Thực đúng không?

- SởBáVương: Trời! Sao đệ tử đoán như thần vậy.

- ĐT: Đệ tử ngồi máy chủ nè! Sư phụ lấy giấy ghi bản kiểm điểm dùm đệ tử cái nha.

- SởBáVương: Ọc..ọc...Thầy Minh đó sao? ( SởBáVương nhìn về phía máy chủ một cách ngạc nhiên khi thấy đệ tử mình).