'Thâm nho' như ... Tàu

Chuyện kể rằng có 3 tín đồ người Trung Quốc, người Mỹ, người Nhật đi hành hương và bị lạc trên xa mạc.

Chuyện kể rằng có 3 tín đồ người Trung Quốc, người Mỹ, người Nhật đi hành hương và bị lạc trên xa mạc. Họ đang đói và khát thì bỗng nhiên nhặt được một cây đèn cũ kĩ, một người cầm lên và tự nhiên “phụt” một cái, thần đèn hiện ra, ngài cất giọng oang oang:

- Ta sẽ cho các ngươi mỗi người 3 điều ước, cứ suy nghĩ kĩ trước khi trả lời đi!

Người Mỹ nhanh nhảu:

- Con ước gì mình được trở về NewYork, có thật nhiều tiền, đàn bà nhìn thấy con đều thèm muốn…

Vừa dứt lời, người Mỹ được toại nguyện. Người Nhật thấy vậy cũng vội ước:

- Con ước gì mình được trở về Tokyo, có thật nhiều tiền, gái theo hàng đàn.

Người Nhật Bản nói xong cũng được như ý. Đến lượt anh Trung Quốc, anh rất bình thản:

- Con ước có một mâm cỗ thịnh soạn, một vò rượu Hạc Đỉnh Hồng 100 năm…

Vừa dứt lời, anh Trung Quốc cũng được toại nguyện, Thượng Đế hỏi:

- Anh còn một điều ước nữa, hãy suy nghĩ đi, ta không còn thời gian đâu.

Anh Trung Quốc ngẫm nghĩ: “Có mồi, có rượu rồi thiếu mỗi bạn nhậu” , nên anh vội vàng nói:

- Xin ngày hãy cho 2 anh bạn Mỹ và Nhật hồi nãy trở lại đây để nhậu với con cho vui.