Hỏi xoáy đáp xoay thời @

Tiến sĩ Xoáy: Xin giáo sư cho biết hồ rộng lớn nhất ở Việt Nam?

Giáo sư Xoay: hồ Ba Bể.

- Yên ổn nhất?

- Hồ Trị An.

- Buồn tẻ nhất?

- Hồ Than Thở.

- Chậm chạp nhất?

- Hồ Con Rùa

- Thơm tho nhất?

- Hồ Xuân Hương.

- Sính ngoại nhất?

- Hồ Tây.

- Sắc nhọn nhất?

- Hồ Gươm

- Hữu nghị nhất?

- Hồ Hòa Bình

- Xin cảm ơn giáo sư.