Thi cử Style gây sốt cộng đồng mạng

Lời bài hát chế theo "Hoang Mang Style", bản tấu chương của Táo Kinh Tế trình bày trước Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm vừa qua.

Một năm thi thố buồn, sinh viên buồn...
Khắp nơi năm qua bao nhiêu anh em sinh viên cùng chết sặc.
Loay hoay mang phao đi quay nhưng không ai cho em quay thì cũng mặc.
Học hành hàng ngày không nghe thông tin của thầy để mà giờ chết lặng.
Sách cộng vở thì ngày càng thiếu nặng

Cô thầy không cho quay.
Anh em sinh viên kêu than đi thi sao đây mà không cho quay.
Phôtô thì đắt vậy mà giờ này lại bảo là không cho quay.
Học hành càng ngày càng kém mà giờ lại bảo là không cho quay, giờ lại không cho quay.

Ừ thì hi vọng, dẫu biết có khó quay, vẫn cố quay, bù phần điểm miệng.
Thầy thì ghê rồi, đã thế mắt rõ tinh, quay thì chết, không quay cũng chết.
Anh em ơi đi thi sao đây sao đây sao đây...

Một năm thi thố buồn, sinh viên buồn, my friend buồn mà tôi cũng buồn.
Ê....... Làm bài khó khăn.
Ê....... Bật thì chết luôn.
Thế là toi, bị thầy phạt vì chẳng làm được bài.
Tình hình này thế là toi, quanh năm loay hoay nghĩ cách để quay.
Mà giờ thì rất là gay, anh em sinh viên đi thi sao đây.
Mà giờ thì rất là gay, giờ thì rất là gay.

Một năm thi thố buồn.
Ê....... làm bài khó khăn.
Ê....... bật thì chết luôn.
Một năm thi thố buồn.

Chie sưu tầm

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây