Kiến thách thức Voi

Voi đang tắm dưới sông, kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".> 'Lãng mạn' hậu hôn nhân/ Chọc thủng bao cao su/ Công nghệ ăn mày

Con voi vừa bước lên nói:

- Mày định làm gì?

Kiến nói:

- Thôi mày xuống tắm tiếp đi.

Voi bực mình nói:

- Tao tưởng mày định làm gì?

- Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói.

Khoai Sưu tầm

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây.