Máy tính cũng biết tán gái

Trưởng phòng hỏi nhân viên: "Tại sao Trinh hôm nay không đi làm? Anh có biết điện thoại nhà riêng của cô ấy không?".

- Thưa không, nhưng ta có thể hỏi máy tính điện tử...

- Cái gì? Cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái à?

Khoai Sưu tầm