Tìm trẻ lạc

Một người gọi điện thoại cho bạn. Trả lời máy là giọng con nít thì thầm.> Cầm tinh loài vật/ Đàn bà đeo bao cao su/ FA tự sướng

- Alô! Người kia hỏi - Cho chú nói chuyện với bố!

- Bố bận rồi - Giọng con nít thì thầm.

- Thế thì cho chú nói chuyện với mẹ!

- Mẹ cũng bận.

- Có ai khác ở nhà không?

- Có mấy nhân viên cứu trợ xã hội.

- Cho chú nói chuyện với họ!

- Họ bận lắm, chú ạ!

- Còn ai ở đấy không?

- Chú công an.

- Cho chú nói chuyện với chú công an!

- Chú ấy bận nhất đó!

- Bọn họ bận cái quái quỉ gì thế?

- Họ đang kiếm cháu.

Khoai Sưu tầm

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây.