Vợ chồng thời công nghệ

Nửa đêm chồng lẳng lặng quay sang vợ hí hoáy. Vợ làu bàu: "Mai đi!".>


Chồng lục cục ngồi dậy, đi ra ngoài. Lát sau quay lại sửng cồ:

- Bảo người ta mail, lại nằm đó không kiểm tra là sao?

Khoai Sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện trớ trêu hài hước chưa? Hãy chia sẻ tại đây