Giá trị thẩm mỹ

Ông chồng ngậm ngùi hòa theo:

- Vâng, đó là khía cạnh thẩm mỹ. Còn về giá trị, chúng bằng... 5 bài thơ và một truyện ngắn của tôi đấy!   

Xem kết quả Miền Bắc miễn phí Soạn tin : REG KQ Gửi : 8177