Đến với Chúa

Chú đem chuyện về kể với bố,bố chú giải thích rằng con gà đã chết và hai chân nó hướng thẳng về phía chúa Jesus trên thiên đàng.Và họ cùng ra chôn con gà.Hai tuần sau, bố David đi làm về thấy chú bé hốt hoảng chạy ra đón và la lên:

- Bố ơi bố, hôm nay suýt nữa thì chúng ta mất mẹ rồi.

- Sao cơ? – ông bố thắc mắc

- Hôm nay khi con đi học về thấy mẹ nằm trên giường,hai chân giơ lên trong không khí và la lên ‘Oh, Jesus! I’m coming! Jesus, I’m COMING!’ Nếu không có chú Terry nằm đè lên giữ mẹ lại thì chúng ta đã mất mẹ là cái chắc.