rau xanh

có một cô giá hỏi bố: "hôm nay thế giới có gì thay đổi không bố?" ông bố mới trả lời: "àh! có nhiều cô gái mặc áo thấy được hai ngọn núi sắp dược phun ra, hở mông hở đùi, và bố thấy cương lên.........."