Nước đã nên thành rượu


Vừa rồi trong đám cưới con gái Út nhà mình...mình có mời một người bạn Pháp dự. Trong bửa tiệc anh ta nói: “Tôi tin là Chúa Giêsu đã làm phép lạ thật.”
Người bạn bên cạnh anh ta hỏi: “Nhưng phép lạ nào ?”
– “Chúa đã biến nước lã thành rượu trong tiệc cưới ở Canaan đó.”
Cô bạn đó hỏi tiếp: “Anh tin, nhưng có bằng chứng gì không ?”
–“Vừa rồi tôi lên Pkeiku dự một lễ hội...họ đãi rượu cần. Khi hủ rượu đó cạn ...một người trong đó gọi “đem cho can nước lạnh đi”…và người ta mang đến một can nước lạnh...họ đổ can nước lạnh đó vào…và chúng tôi tiếp tục uống. Nước lạnh đó đã biến thành rượu và rượu đó uống thật ngon…không khác chi rượu thật hồi nảy.”
Tôi nhìn sang ông bạn Pháp...và nhấc thử lon bia của ông ta...thì ra...lon rỗng !!