Ăn trong ăn ngoài

Làng vào đám. Cỗ bàn xếp đầy chiếu. Các quan viên chức sắc đang ngồi ăn
uống ở trong đình. Tiếng đĩa bát va chạm loảng xoảng. Tiếng cười nói ồn ào.
Có một anh xách nải chuối đến ngồi bên bậc cửa rồi bẻ từng quả bóc ăn.
Nhưng lạ thay anh ta chỉ ăn vỏ còn ruột thì quẳng đi. Lúc đầu không ai chú
ý. Sau mọi người đều chăm chú theo dõi. Một ông tới gần hỏi:
- Sao lại ăn vỏ?
- ăn ngoài thế này cho nó đẹp mắt, chứ ăn trong giống như ăn cứt ấy