Làm sao đây ???

Một người nông dân có một ruộng dưa hấu. Ngày nọ, anh ta phát hiện ra rằng lũ trẻ con trong làng thường vào ruộng dưa của anh để đánh chén thỏa thích. Anh ta nghĩ cách làm cho chúng sợ mà không dám bén mảng vào ăn trộm dưa nữa. Anh dựng một tấm bảng, trên đề hàng chữ: “Cảnh báo, có một trái dưa trong số này bị tẩm thuốc độc.”

Một tuần sau, người nông dân trở lại thăm ruộng dưa và thấy không mất trái dưa nào, nhưng có một tấm biển khác đề: “Bây giờ thì có hai trái...”