Cười cùng World Cup.

Trong lớp đại học tại chức khoa kinh tế, thấy một học viên ngủ gật, giáo viên bèn gọi anh ta:
- Anh hãy cho biết "séc" là gì? 
- Thưa thầy, "séc " là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và rất đoàn kết, họ có huấn luyện viên là karel Brucner.  

***
Cùng xem World Cup, cô  vợ nói kháy chồng:  
- Như anh chỉ "đá" được nửa hiệp là bỏ cuộc, chán quá. 
Mẹ chồng nghe vậy nói:  
- Chồng con thế mà khá, chứ mẹ thấy nhiều cầu thủ đang đá mới nữa hiệp một đã phải thay ra kia mà.