Không thể sống chung

Ba giờ sáng, điện thoại ở phòng lễ tân khách sạn reo liên hồi, rồi một giọng giận dữ gào lên:
- Này, các ông phải làm gì đó để con mụ chửi chồng ở tầng bốn im đi chứ?
 - Vâng chúng tôi sẽ cố, nhưng bà ta ở phòng nào ạ? 
- Đang chung phòng với tôi đây này.