Nói ngược.

Một anh chồng dẫn mấy anh bạn đều là bơm nhậu về nhà chơi, rồi bảo vợ giết gà đãi khách, gà làm xong chưa kịp chặt, anh chồng đã bưng ra và cả bọn cùng nhàu vô, làm tới. 
Anh thứ nhất bẻ cái đầu và nói:
 - Tôi tiên phong, đâu cái ằn (ăn cái đầu). 
Anh thứ hai túm cái cổ xoáy tròn, dứt dứt: 
- Tôi xin kế tiếp, cô cái ẳn (ăn cái cổ). 
Anh thứ ba giật đôi cánh vội vã: 
- Tôi xin đi thứ ba, canh cái ắn (ăn cái cánh).
 Anh thứ tư nói:
- Còn tui, đui cái ằn (ăn cái đùi). 
Anh thứ năm tươi cười, chậm rãi, cầm cả con gà đặt vào tô của mình.
 - Để trọn tình trọn nghĩa, tôi xin minh cái ằn (ăn cái mình). 
Anh chồng nhìn đĩa không chẳng còn gì cho mình cả liền ngoái cổ vào bếp nói với vợ:  
- Mình ơi, còn gì nữa mang ra cho tôi luôn nhé! Chị vợ từ trong bếp đi ra, tay cầm nắm lông gà dứ vào mặt chồng nói: - Đây! đây này, lông cái còn (còn cái lông).