Mắc áo rẻ tiền.

Một tay hà tiện vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào, anh ta thở dài hỏi người bán hàng:    - Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?   - Có đấy!  5.000 đồng một cân.   - Mắc áo bán theo cân ư?   - Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường.