Lược sừng

Chồng sắp đi làm ăn xa, vợ chỉ vào mảnh trăng đầu tháng ý muốn khi về chồng hãy mua cho một cái lược sừng.   Hôm về, nhớ lời vợ dặn, ngửa mặt lên thấy trăng tròn, anh chồng bèn mua một cái gương. Tới nhà  người vợ nhìn vào gương la lối.   - Giời ơi! bảo mua lược sừng thì lại dắt con vợ nữa về.   Mẹ chồng thấy ồn ào chạy sang. Nhìn vào gương xong, quay sang trách con:   - Tưởng dắt vợ lẻ về xinh "giòn" thế nào, té ra là một mụ già. Phí tiền!