Ðối đáp

Một anh có râu, một anh khổng râu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không râu muốn chế nhạo anh có râu, hỏi:

- Ðố anh biết trong thế gian, cái gì cứng nhất nào?
Anh có râu đáp:
- Cứng nhất chỉ có đá với sắt.
Anh không râu lắc đầu:
- Không phải. Ðá đập cũng vỡ, sắt nung cũng mềm.
Anh có râu đàng chịu, hỏi lại:
- Thế thì cái gì?
Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:
- Râu là cứng nhất! Da mắt anh dày như thế kia mà râu cũng đâm thủng được, thì râu chẳng cứng nhất là gì?
Anh có râu liền bảo:
- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh!
Anh không râu hỏi vặn lại:
- Bằng vào đâu mà anh nói như thế?
- Thì đấy! Râu cứng như anh nói mà nào có đâm thủng được da mặt anh đâu! Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì?