Vặt lông.

Có một người nuôi một con két trong nhà. Một ngày kia người đó nghĩ ra cách lấy con két để tỏ tình với người yêu. Ông ấy dạy cho con két ba câu:

1.Anh yêu em (nếu ông vặt một sợi lông trên người con két)

2.Anh không thể sống thiếu em (nếu ông vặt hai sợi lông trên người con két)

3.Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất (nếu ông vặt ba sợi lông trên người con két)

Đã đến lúc ông thấy con két đã nói được một cách suông sẻ, ông dắt người yêu về nhà và chuẩn bị mọi thứ như kế hoạch đã nghĩ. Và con két đã không để ông thất vọng, nó cũng nói như những gì ông đã dạy. Nhưng vì nghe con két nói quá hay nên thay vì chỉ vặt ba sợi lông ông bức đến 4 sợi và con két nó nói rằng:

- "Mẹ bà mày!Lông tao đâu có dư cho mày vặt hoài dzậy"