Sự chọn lựa ngu ngốc.

Một gã chết và xuống địa ngục. Quỷ sứ ở cửa nói:

- "Ðược rồi, anh đã chết và xuống địa ngục. Anh sẽ ở đây mãi mãi nhưng phải chọn lựa một trong 3 cửa. Một khi đã chọn rồi anh không được thay đổi. Vậy hãy chọn đi."

Quỷ sứ mở cánh cửa thứ nhất. Anh chàng nhìn vào và thấy vài người đang đứng bằng đầu trên nền xi măng. Anh ta nói:

- "Không được, đi tiếp đi".

Quỷ sứ mở cánh cửa thứ hai. Anh ta thấy có mấy người đứng bằng đầu trên sàn gỗ. Anh ta nói:

- "Không được, đi tiếp."

Quỷ sứ mở tiếp cánh cửa thứ 3. Anh ta thấy một bọn đứng ngập trong phân bò đến đầu gối và đang uống cà phê. Anh ta nói:

- "Tuyệt, tôi sẽ chọn cái này".

Quỷ sứ nói:

- "O.K hãy đợi ở đây, tôi sẽ mang cho anh một ít cà phê".

Người đàn ông đứng đó uống cà phê và nghĩ rằng cũng không đến nỗi tệ lắm. Thế vấn đề là gì? Khoảng 10 phút sau một giọng nói vang lên trên loa:

- "Giờ nghỉ uống cà phê đã hết. Ðứng lại bằng đầu đi!"