Thử thách.

Một cô gái điếm cực kỳ hấp dẫn và khiêu gợi chết và lên thiên đình. Ngọc Hoàng liền nhìn cô và lắc đầu :

- Chà, con phải trải qua một cuộc thử thách. Con phải đi trên một thanh gỗ. Nếu con nghĩ đến chuyện ấy một lần thôi thì con sẽ rơi xuống vạc dầu sôi.

Cô ta đi trước và Ngọc Hoàng đi sau để kiểm tra. Ði được một nửa đoạn đường cô ta quay lại thì không thấy Ngọc Hoàng đâu cả!