Trong sạch...

1 cô gái bị chết được lên thiên đàng. Đến cổng, thánh Peter nói: Muốn vào thiên đàng phải là người còn trong sạch, vậy con phải qua 1 cuộc kiểm tra màng....Sau đó, cô gái được 1 bà mụ cho đi khám.
Một lúc sau, bà mụ nói với thánh Peter: Cô gái này hoàn toàn trong sạch tuy nhiên chỉ có 7 cái lỗ nhỏ xíu.
-nghe xong thánh Peter nói với cô gái: Ta không thể chỉ vì 7 cái lỗ nhỏ đó mà từ chối 1 người như con. Nào con hãy nói tên của con để ta ghi vào danh sách.
-Cô gái e thẹn nói: Dạ, con tên Bạch Tuyết.