Xăng lên giá

Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu, Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn, Đi mần chẳng buồn lấy xe ra, Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt, Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!