Thi đua chết bỏ!

– Đọc sách gì đó? Trời! Lái xe ôm mà học lập trình tin học chi vậy cha nội?

– Phải theo kịp thời đại chớ! Theo đề án Phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020, dân trí nước mình tăng dữ lắm. Có tới 20.000 tiến sĩ, năm trường đại học nằm tốp 100 thế giới... Xe ôm tụi mình mà không có bằng C lập trình ế khách là cái chắc!

– Trời! Chuyện ngành giáo dục chạy theo con số hậu quả đang nhãn tiền. Đào tạo nhà khoa học thật sự mới khó chứ mua học vị học hàm để làm sang thì xã hội đang dư. Đề án này e cũng theo vết xe cũ thôi.

– Không phải đâu, kỳ này sẽ xoá biên chế thầy cô giáo. Ai kém đức, kém tài sẽ cắt hợp đồng không thương tiếc.

– Ái dà! Nguy hiểm quá!

– Tạo động lực thúc đẩy thầy cô thi đua là tốt chớ?

– Bệnh thành tích ta đang chống từ đâu mà ra? Có phải từ chỉ tiêu thi đua? Giáo viên có biên chế chạy theo một, giáo viên hợp đồng phải chạy theo tới 10. Vì nồi cơm, vì để triển hạn hợp đồng, họ sẽ thi đua chết bỏ.

– Thợ hồ cũng phải khoán sản phẩm, có chỉ tiêu họ mới tăng năng suất chớ.

– Khác nhau là chỗ đó! Lao động nghề giáo không thể cân đong đo đếm như thợ hồ. Người kỹ sư tâm hồn không phải là con ngựa đua phải lồng lên chạy hùng hục dưới làn roi của kẻ nài.

– Có vậy chất lượng giáo dục mới nâng lên tầm quốc tế được chứ!

– Nâng lên hay hạ xuống cứ nhìn lại kết quả mấy năm qua thì sẽ rõ!