“Chợ cóc” phường ta

"Chợ cóc"phường ta,   công an đi ta chạy ra,   công an đến ta bê vào.

Hỡi ơi “chợ cóc” phường ta

Họp trên hè phố, họp ra lòng đường,

Họp từ lúc mặt trời mới mọc

Đến chiều về thấy chợ vẫn đông.

Không khí ô nhiễm sặc nồng

 Rau hư, quả thối... chất chồng thật cao.

Nước thải chảy ào ào thoải mái

Kẻ đến mua và bán vào ra,

Ồn ào như thể cháy nhà

Này ông văng tục, nọ bà giơ dao!

Hè bị chiếm không còn lối nhỏ

Phố hẹp dần chẳng có lối đi.

 

Chính quyền như chẳng biết gì

Hoạ hoằn “bắt cóc...” rồi thì cóc... đi!