Ông lão và xe ôm

Một anh xe ôm thấy ông lão có vẻ ngờ nghệch bèn tiến lại và nói:
- Này ông già, ngắm là phải trả tiền đấy, mỗi tầng 10 nghìn đồng, khách sạn có 20 tầng, tổng cộng ông phải đưa tôi 200 nghìn đồng.
- Ơ, tôi mới chỉ nhìn đến tầng 15 thôi mà.
- Thế thì ông đưa tôi 150 nghìn. Ông lão đưa cho anh xem ôm 150 nghìn và đi tiếp. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm tỏ vẻ đắc ý:
- Thằng này ngu thế, mình nhìn đến tầng 18 rồi mà nó không biết.