Chí Phèo thời đào lấp

Hắn vừa đi vừa chửi. Hắn chửi trời mưa nhiều, chửi đất lắm ổ gà, hắn chửi con đường ngập nước có nhiều hố ga không nắp.

Hắn chửi mãi mà không thấy kẻ nào chửi lại, bực mình hắn bèn chửi đứa nào quanh năm suốt tháng đào lấp cẩu thả con đường này làm nước mưa không thoát đi được. Hắn đã ngã dúi dụi 15 lần và có tới 9 cái u trên trán. Ối giời ơi, thế này thì ai mà chịu nổi!

Trời đáp lại hắn bằng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt; đất hằn học tăng thêm ổ trâu, ổ voi, ổ khủng long; con đường trả đũa hắn bằng cách mỗi lúc một trơn hơn và ngập nước hơn. Không ai trả lời hắn cả. Anh Bưu Văn Điện thì nhủ thầm hắn chửi ông Cấp Thoát, vì sáng hôm qua ông ta đào lấp không kỹ. Lão Cấp Thoát chắc mẩm hắn chửi bà Điện Đóm, vì trưa nay bà ta vừa đào đoạn đường đó lên. Còn Bà Điện Đóm thì lầu bầu sao mà cái gã Chí này chửi ông Giao Thông Công Chính lâu thế không biết...

Ngoài trời mưa vẫn to. Hắn vẫn vừa đi vừa ngã xoành xoạch vừa chửi toáng lên, nhưng hắn chửi chỉ một mình hắn nghe, tất cả đang trùm chăn ngủ kỹ. Mọi người còn phải lấy sức để mai còn tiếp tục ca điệp khúc “đào lấp” nữa chứ!