Ca “rao” chống tệ nạn xã hội

          Có khuyết thì phải có khuy 

         Đời còn công quỹ thì còn quan tham!

    - Cóc kêu trong bụi tre xanh
    Trách ông tham nhũng đớp nhanh “của chùa”!

    - Đường vô nhà sếp quanh quanh
    Nhà sếp đẹp tựa như tranh hoạ đồ
    Ai vô nhà sếp thì vô
    Vô không quà cáp sếp xồ chó ra!

    - Chim kêu mỗi sáng trên non
    Đánh cho tham nhũng không còn cái răng
    Đã đánh thì đánh cho hăng
    Đánh cho tham nhũng hàm răng không còn!

    - Vào đây, chín cũng như mười
    Năm, sáu, bảy, tám cũng cười: Dzô luôn...
    Rượu bia rót tựa suối tuôn
    Già trẻ, cao thấp em luôn luôn chiều!

    - Hôm qua đi bói đầu làng
    Có con đom đóm nhẹ nhàng bay qua
    Thầy bói hét toáng: Ma, ma...
    Đánh rơi bùa ngải, cuống cà thầy dông!

    - Hai phường chung một con sông
    Phường trên đổ rác làm dòng nước hôi
    Phường dưới chỉ biết kêu trời
    Mỗi lẫn gió thổi, ôi thôi hôi rình!