Đại ca du đãng

Một anh tướng rất du đãng, sau khi nhậu ở quán Beer ôm ra. Thấy mình bị mất xe. Liền đi trở vô và móc súng ra và lớn tiếng: - Thằng nào lấy xe của tao Ai cũng sợ và im tiếng. Anh ta nói tiếp:
- Tao uống xong chai beer, mà không thấy xe tao bên ngoài tao sẽ làm như đã làm ở bên Khánh Hội cách đây 2 ngày.
Sau khi uống xong chai beer anh ta bước ra ngoài thấy xe ở chổ cũ. Anh bồi bàn đến gần và hỏi nhỏ:
- vậy Đại Ca đã làm gì cách đây 2 ngày bên Khánh Hội?
- Thì tao bị mất xe, sau đó ngồi chờ không thấy, rồi tao đi xe ôm về nhà