An ủi nhầm người

Một doanh nhân ăn mặc sang trọng ngồi trong nhà hàng, đưa chân cho ông già đánh giày

Tỏ vẻ thương cảm, anh ta an ủi:

- Trước đây tôi cũng có lúc nghèo khổ, túng thiếu phải đi đánh giày đấy. Bây giờ tôi đổi đời rồi và đang là nhà đầu tư chứng khoán.

- Còn tôi, cách đây mấy năm tôi cũng mua bán chứng khoán.

Nguyễn Hữu Lộc sưu tầm