Cướp nhà băng

Một nhà băng bị cướp mất 200.000 đô la. Chủ nhà băng nói với phóng viên:

- Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đô la. Để xem thằng cha cướp đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào!