Cần gì

Trong bữa tiệc, một người đàn bà hỏi người ngồi kế bên:
- Cái cô tóc vàng xinh đẹp ban nãy rót rượu cho mọi người đi đâu rồi nhỉ?
Người kia: - Bà muốn dùng thêm cốc nữa à?
Người đàn bà: - Không, tôi chỉ muốn tìm chồng tôi!