Tình huống hài hước khi giao tiếp khác vùng miền (Phần 9)

Anh con thứ đi làm rồi lấy luôn cô vợ Bắc, lại mới sinh cháu nên bà nội phải từ Nam ra trông cháu cho đôi vợ chồng trẻ.

Tình huống hài hước khi giao tiếp khác vùng miền (Phần 9)

Anh con thứ đi làm rồi lấy luôn cô vợ Bắc, lại mới sinh cháu nên bà nội phải từ Nam ra trông cháu cho đôi vợ chồng trẻ.
> Bóp đâu rẻ hơn/ Không biết đang ở đâu/ Khách hàng luôn đúng

Rảnh rỗi cả ngày chỉ có trông cháu, rồi lại ra ra vào vào, bà đâm rảnh việc, hay để ý chuyện vợ chồng anh con trai.

Một hôm anh mới đi làm về bà đã kéo ra một góc hỏi:

- Dạo này mày làm sao thế hả con cứ tối đến má nghe vợ mày hỏi "Có buồn không? Có buồn không?" là mày lại cười hơ hớ thế?

Anh con trai ngượng chín cả mặt. Hóa ra trong Nam người ta dùng từ: "Nhột", ngoài Bắc dùng từ "buồn" nên mới có chuyện hiểu lầm như thế.

Vũ Thu Trang

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện trớ trêu hài hước về việc giao tiếp khác vùng miền chưa? Hãy chia sẻ tại đây

ShowTopicJS (7048, 5, 3, 0, '', 2, 'tdTopic_7048_1002270808', 1, 1002270808);