105-kg-vang

Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu:- Các ông cần gì ạ?- Vàng- Bao nhiêu?- 100 kg- 105 kg được không?- Quá tốt- Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này