Lương tháng

- Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ! – Một cô nàng quả quyết với bạn – Đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa? - Thấy hoài! Lần nào nộp tiền lương cho tớ mà mắt “lão” chẳng rưng rưng.