Truy tìm

Truy tìm Buổi sáng ở sở cảnh sát

-Tối qua có báo cáo gì không?

-Báo cáo sếp: Có một vụ báo mất trộm.

-Mất những gì?

-100 tút thuốc lá và 120kg cà rốt

-Thế các anh điều tra theo hướng nào?

-Báo cáo, chúng tôi đang tìm một con thỏ bị ho.


o O o


Không cần thiết

Trong một phiên tòa:

-Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?

-Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ “Mãi mãi là của anh” mà.