Thuốc thần diệu

Thuốc thần diệu Cô gái nói với bác sĩ:

- Tôi đến để cảm ơn bác sĩ vì thứ thuốc mà ông đã kê trong toa.

- Tôi rất vui vì đã giúp cô khỏi bệnh.

- Hiệu nghiệm hơn cả suy nghĩ của tôi, thưa bác sĩ.

- Thế cô đã uống được mấy lần?

- Tôi chưa hề đụng đến. Ông cậu tôi chỉ dùng có một lần. Sau đó, tôi trở thành người thừa kế duy nhất.


o O o


Tỉ lệ 1%

- Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ?

- Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng sống sót. Nhưng ông thì chắc chắn sống. Tôi cam đoan mà.

- ???

- Tôi đã nhận 99 ca như thế. Họ chết cả rồi!