Điếc rồi

Điếc rồi Thưa bác sĩ, xin ông cứu chồng tôi ngay. Anh ấy bị điếc.

- Lâu chưa?

- Mới hôm nay thôi ạ.

- Sao bà biết đích xác thế?

- Hôm nay, anh ấy đi cùng tôi vào cửa hàng bán quần áo. Khi cô bán hàng nói giá tiền, đáng lẽ mặt chồng tôi phải tái đi khiếp hãi, thế mà anh ấy vẫn tủm tỉm cười ngớ ngẩn trông tội tội là.


o O o


Có hại cho sức khỏe

- Thưa bác sĩ, xin ông hãy cho tôi một lời khuyên. Vợ tôi thường xuyên cắm sừng tôi, thế nhưng cứ mỗi khi tôi chuẩn bị làm ầm ĩ là cô ta lại nói: "Anh cứ bình tĩnh, uống cà phê đi nào".

- Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây ? - Bác sĩ hỏi.

- Chỉ một điều thôi: Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không ?


o O o


Ở phòng khám của bác sĩ tâm thần:

- Thưa bác sĩ, không hiểu sao tôi thấy lo ngại về sức khỏe của mình.

- Vì sao vậy?

- Đã mấy hôm nay tôi có cảm giác tất cả những gì vợ tôi nói đều có phần đúng ít nhiều.