Khoái trá

Hỏi: Con ốc sên nói gì khi cưỡi trên lưng con rùa đang băng qua đường? Đáp: Yahoo!

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 6.2/10 (683 votes cast)
Khoái trá, 6.2 out of 10 based on 683 ratings