Theo nguyện vọng

Theo nguyện vọng Một tên trộm ra tòa vì tội giết người. Quan tòa hỏi:

- Anh đã đột nhập vào nhà, lấy đi cái hộp kim cương rồi sao còn quay lại giết ông chủ nhà?

Tên trộm phân bua:

- Tôi đâu có ý định giết ông ta. Tôi làm vậy là thể theo nguyện vọng của ông ta đấy chứ!

- ???

- Thì chính ông ta đã ghi trên chiếc hộp: "Chỉ mở ra sau khi tôi chết" !?!