Nhường

Nhường Người vợ so bì với chồng:

Vợ: - Đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, đám giỗ, đám tang... đám nào ông cũng giành đi, có bao giờ ông nhường cho tôi đi đám nào đâu!

Chồng: - Tôi đã nhường cho bà một đám để bà đi rồi, bà còn so bì gì chớ.

- Đám gì?

- Đám... ruộng đó.

- ?!!