• Lâu rồi Công Ty TNHH TM DV Hồng Thuyên không có hoạt động gì :(