Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
  • QUY TRÌNH PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG Sau khi kết thúc phiên dịch: Phiên dịch đươc thông báo chi tiết về thời gian địa điểm phiên dịch, phương tiện đi lại, phiên dịch đến địa điểm phiên dịch sớm 30 phút để chuẩn bị, phiên dịch gặp gỡ bên người phụ trách để nhận tài liệu, carbin, chỗ ngồi, và các lưu ý từ phía khách hàng. Thực hiện phiên dịch: Khách hàng có quyền lựa chọn phỏng vấn phiên dịch viên của chúng tôi bằng các hình thức kiểm tra CV, phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp. Tổ chức phỏng vấn phiên dịch để thẩm định chất lượng phiên dịch: Chúng tôi quản lý đội ngũ phiên dịch ...
    Xem thêm Bình luận 11:32 ngày 25/07/2019
  • Xem thêm Bình luận 11:32 ngày 25/07/2019