Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
 • - Các bạn giỏi văn ơi , giúp mình làm đề này nhé : "Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh . Mình cần rất gấp , các bạn cố giúp mình nha !
  Xem thêm Bình luận 14:36 ngày 23/04/2016
 • Chào bạn , tớ thấy ban viết văn cũng hay lắm . Thế ban có thể giúp mình làm bài văn "Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh không vậy ? Bài đó khó với mình quá và mình đã đăng mà chưa ai giúp =_=
  Xem thêm Bình luận 09:32 ngày 23/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới  Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ đẹp  [Các bạn cho mình xin bài văn mẫu theo 2 cách viết trên nha ! Cám ơn rất nhiều ^^]

  Xem thêm Bình luận 21:33 ngày 22/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới  Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ đẹp  [Các bạn cho mình xin bài văn mẫu theo 2 cách viết trên nha ! Cám ơn rất nhiều ^^]

  Xem thêm Bình luận 21:33 ngày 22/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới  Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ đẹp  [Các bạn cho mình xin bài văn mẫu theo 2 cách viết trên nha ! Cám ơn rất nhiều ^^]

  Xem thêm Bình luận 21:33 ngày 22/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới  Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ đẹp  [Các bạn cho mình xin bài văn mẫu theo 2 cách viết trên nha ! Cám ơn rất nhiều ^^]

  Xem thêm Bình luận 21:33 ngày 22/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới  Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ đẹp  [Các bạn cho mình xin bài văn mẫu theo 2 cách viết trên nha ! Cám ơn rất nhiều ^^]

  Xem thêm Bình luận 21:32 ngày 22/04/2016
 • [Văn 6] Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố

  Đề bài : Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp mình nhé , mình đang cần rất rất gấp luôn ! - Bài này có thể viết theo 2 cách : Cách 1 : Miêu tả vẻ đẹp sau đó mới miêu tả sự đổi mới Cách 2 : Miêu tả sự đổi mới suy ra vẻ ...

  Xem thêm Bình luận 21:28 ngày 22/04/2016