Thông tin
  • Giải thích

    chưa hiểu thế nào là sb , fem , tomboy , bi và trans guy nhỉ ! yuki giải thjch cho mấy pn hiểu lần cuối nhé ! chứ thấy mấy pn cmt hỏi candy cũng tl nhìu r !! -FEM = femme hay Lipstick Les :viết tắt là [f]...f lÀ 1 nGưỜi kon gái ...

    Xem thêm Bình luận 10:10 ngày 17/04/2016
  • Shop Quyên góp một ít ảnh dành cho những ai cần

    - Bìa Ovls Galaxy - Bìa Ovls kim tuyến - Bìa icon ...

    Xem thêm Bình luận 19:42 ngày 08/04/2016