Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
  • 1.Đặt vấn đề - Đề cập đến sách, giá trị và tầm quan trọng của sách. - Giới thiệu các loại sách mà em thích đọc. Loại sách thích nhất là loại gì? - Nêu ra những ý cơ bản và ngắn gọn nhất vì sao em thích Ví dụ: sách văn học, truyện ngắn giúp em nâng cao cả năng lập luận, sử dụng từ ngữ v..v.. 2. Giải quyết vấn đề Chia ra các luận điểm rõ ràng, giải thích vì sao em thích loại sách đó. Em có thể thích 2-3 loại sách khác nhau Mỗi luận điểm của phần này, em tập trung nêu lên lý do vì sao em thích loại sách đó. Phần giải quyết vấn đề như vậy có 2-3 đoạn văn Ví dụ: em thích truyện ...
    Xem thêm Bình luận 14:05 ngày 28/03/2016
  • [Văn 7] Văn nghị luận chứng minh

    Ai giúp với: Viết dàn bài cho đề bài sau: Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích tại sao em thích đọc những loại sách ấy

    Xem thêm Bình luận 13:56 ngày 28/03/2016