Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
  • Bạn cho mình hỏi phần Bảng cân đối kế toán bị lệch ngay phần khấu hao lần trước bạn xử lý như thế nào thì cân vậy bạn. Mình cũng bị trường hợp nhứ vậy mà không biết xử lý thế nào cả. Nhờ bạn chỉ lại giúp mình, cảm ơn bạn nhiều
    Xem thêm Bình luận 15:50 ngày 06/03/2016