Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
 • hình học lớp 8

  cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm cạnh BC. Trên AB và AC lần lượt lấy 2 điểm E và F. CM: diện tích tam giác DEF nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 diện tích tam giác ABC. Khi nào diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất?'

  Xem thêm Bình luận 03:59 ngày 22/12/2015
 • cac ban giai giup minh voi
  Xem thêm Bình luận 16:40 ngày 21/12/2015
 • hinh hoc

  cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm cạnh BC. Trên AB và AC lần lượt lấy 2 điểm E và F. CM: diện tích tam giác DEF nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 diện tích tam giác ABC. Khi nào diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất?'

  Xem thêm Bình luận 16:35 ngày 21/12/2015